Shanghai – Constanta – Budapest, The ShortEast Way

A kínai áruforgalom folyamatos növekedése egész Európára jellemzõ, ennek Fekete-tengeren történõ áramlása rendszeres vonaljáratok segítségével egy új lehetõség. A lehetõség kihasználása közös érdeke a Magyarországon tevékenykedõ ázsiai kereskedõknek és logisztikai szolgáltatóknak egyaránt, hiszen a jó együttmûködés megteremtené annak feltételeit, hogy az említett vállalatok részt vehessenek a kelet-európai és részben a közép-európai áruterítésben.

Mindennek érdekében a konstancai kikötõ magyarországi képviselete és az AsiaCenter Kft. közösen az utóbbi székhelyén egy kerekasztal-beszélgetést szervezett az érdekelt felek számára.

A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Ren Hongbin, a Kínai Nagykövetség gazdasági és kereskedelmi részlegének vezetõje, valamint Codruta Gheorghe, a Román Nagykövetség gazdasági tanácsosa.

Az angol nyelven lezajlott program elsõ részében három rövid elõadásra került sor:

– "A konstancai kikötõ, kapu Kelet-Európa irányába" (elõadó Erdélyi László, a konstancai kikötõ magyarországi képviselõje) – a prezentáció letölthetõ itt

– "A magyarországi logisztikai szolgáltató központok szerepe a térség elosztási rendszerében" (a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége részérõl elõadta Kemenesi Zoltán, a BILK Kombiterminál Zrt. vezérigazgatója)

– "A vám mint versenyelõny" (elõadó Balasi Bálint hadnagy a VPOP részérõl).

A program második részében egy kerekasztal-beszélgetés zajlott le, a közös lehetõségek megkeresése és az együttmûködés elõsegítése céljából. Ezen belül kiemelkedõen gyakorlatias javaslatai voltak Ren Hongbin úrnak, mely szerint:

– a konstancai kikötõ elõnyeit ismertetni kellene a kínai kereskedõkkel, ezért a prezentáció elhelyezését hivatalos honlapjukon vállalja

– a kínai kereskedõkkel ismertetni kellene a magyarországi logisztikai központok által kínált lehetõségeket, ezért célszerûnek tartaná egy tanulmányi bemutató szervezését ezen központokban (ez utóbbi javaslat megvalósítását Kemenesi Zoltán vezérigazgató úr vállalta). 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s