Constantza – Magyarország webinár

A személyes találkozások, meetingek hiányában szeptember 30-án a Constantzai kikötő a magyar partnereivel találkozhatott egy szűk körű webinár formájában; a constantzai partnereknél beváltak a 10-12 fős interaktív meetingek, hiszen eredményesek tudnak lenni, ha a résztvevők a konstruktív javaslatokat közösen megvitatják. A január – szeptember időszak kétoldalú forgalom a webinár napján már 2,9 millió tonna körül volt, ebből a gabona a 2 millió tonnát közelítette, ezért természetesen a Constantzaiak a webinárt főleg a gabonaforgalomnak dedikálták. A webinárt üdvözölte a Duna Bizottság vezérigazgatója, illetve a cégek képviselői mellett a rendezvényt jelenlétével megtisztelte a román gazdasági attasé és a ProDanube vezérigazgatója.
(Forrás: CN APM SA Constanta Magyarországi képviselete)

A Constantzai kikötő kezelője révkalauzokat és diszpécsereket toboroz

A jogszabályi változások eredményeként, 2021. január 1-jétől a Constantzai Kikötőt kezelő Nemzeti Részvénytársaság saját testületén keresztül nyújtja a révkalauzolási szolgáltatást. A tevékenység végrehajtásához az Igazgatóság személyzet toborzási és kiválasztási procedúrát indított a következő beosztásokra: 60 tengeri révkalauz és 5 diszpécser.
(Forrás: Ordinea)

A gazdasági recesszió a Constantzai kikötőben is visszaesést provokált

A járvány által kiváltott gazdasági recesszió hatással volt a világ legtöbb kikötő forgalmára, így a Constantzai kikötő forgalmára is. Az idei év első nyolc hónapjában a Constantza – Midia – Mangalia kikötői hármas együttesen 40.464.158 tonna árut kezeltek, ami 6,74% -kal kevesebb, mint 2019 azonos időszakában. A tengeri forgalom 30.503.298 tonna volt (8,12% -kal csökkent), a folyami pedig 9.960.860 tonna volt (2,24% -kal alacsonyabb).
Az áruk rangsorában az előző év első 8 hónapjában növekedés volt főként a gabonaféléknél (15.090.057 tonna, + 14,76%) és a műtrágyáknál (3.390.679 tonna, + 21,39%), illetve jelentősebb csökkenés több áru esetében, köztük: a kőolajnál (4.074.514 tonna, -20,49%), kőolajtermékeknél (3.510.924 tonna, -18,11%), vasércnél, vashulladéknál (2.311.807 tonna, – 31,55%), szénnél (1.987.155 tonna, -29,08%), érceknél és színesfém hulladéknál (1 469 142 tonna, -45,47%).
A Fekete-tenger szemközti partján az orosz kikötők 163,8 millió tonna áru forgalmáról számoltak be, ami 3,0%-kal alacsonyabb, mint 2019 január-augusztus hónapokban. Ezen belül a legnagyobb orosz kikötő, Novorossiysk forgalma 94,2 millió tonna volt, ami 8,6% csökkenést jelent.
(Forrás: Cuget liber)

Aláírták a szerződést a Constantza – Tulcea gyorsforgalmi út tervezéséről

Aláírták a Constanţa – Tulcea (a Delta „fővárosa”) gyorsforgalmi út tervezéséről szóló szerződést. A gyorsforgalmi út összeköttetést biztosít a 9-es folyosóval, így összeköti Constantza kikötőjét az Európai Unió keleti országaival, valamint az északi országokkal. Természetesen a csatlakozáshoz szükség van a Tulcea és Brăila közötti gyorsforgalmi útra, valamint a Dunán átívelő új hídra is.
(Forrás: Bursa)

A constantzai kikötő operátorainak látványos bevételi növekedése 2019-ben

A 2014-2016 közötti visszaesés után, a constantzai kikötői operátoroknál a bevételek növekvő tendenciát mutattak: 2017-ben egy százalékos volt a növekedés az előző évhez képest, 2018-ban 7,32% -kal növekedtek RON-ban (Euróban 5,35%), 2019-ben a 24 jelentősebb gazdasági szereplő bevétele 21,11% -kal növekedett RON-ban (18,77% -kal Euróban) 2018-hoz képest; a 24 jelentősebb társaságból az első 7 a 2019-es teljes bevétel 80,73% -át érte el.
A bevételek alakulása a növekvő áruforgalom fényében zajlott, ugyanis 2019 volt az az év, amikor a román tengeri kikötők rekord, 66.603.292 tonna forgalmat regisztráltak, ami 8,64% -kal haladja meg a 2018-ban elért értéket. Másrészről, az Euróban mért bevételek alacsonyabb növekedése a nemzeti valuta Euróhoz viszonyított leértékelődésének eredménye.
Az operátorok rangsora 2019-ben:
1. Constanța South Container Terminal – 228.137.577 RON (+16,69%),
2. North Star Shipping – 170.941.937 RON (+35,77%);
3. Chimpex – 170.353.615 RON (+13,95%);
4. Oil Terminal – 169.256.429 RON (+15,32%);
5. Comvex – 160.771.786 RON (+85,46%);
6. Socep – 90.672.264 RON (+15,50%);
7. United Shipping Agency RON – 73.971.289 (+20,11%);
8. Umex – 41.251.645 RON (-11,80%);
9. TTS Operator – 38.613.207 RON (+24,24%);
10. Silotrans – 36.955.717 RON (+14,63%);
11. Canopus Star – 32.764.386 RON (+17,65%);
12. Decirom – 23.961.228 RON (+16,68%);
(Forrás: Cuget liber)

A Constantzai Kikötő 2020-ra vonatkozó pénzügyi előrejelzése

A Constantzai Kikötőt kezelő részvénytársaság aktualizált becslése szerint 2020-ban az árbevétel 405,42 millió RON lesz (0,48% növekedés az eredeti költségvetéshez képest), 95,74 millió RON nettó nyereséggel. Természetesen a fenti adatok kizárólagosan a kikötőt kezelő társaságra vonatkoznak, és nem tartalmazzák a kikötőben működő cégek árbevételét.
A részvénytársaság kb. 1.000 alkalmazottal rendelkezik. Az egy alkalmazottra jutó átlagos bruttó jövedelem 1,13% -kal jobban növekedett, mint a tervezetben, és így elérte a havi 7.931 RON-t.
(Forrás: News.ro)

A gabonafélék segítik az áruforgalom növekedését a Constantzai kikötőben

Az első hat hónapban a román tengeri kikötők 29.731.492 tonna árut kezeltek, ami 3,29% -kal kevesebb, mint 2019 azonos időszakában. A tengeri forgalom 22.437.362 tonna (5,11% -kal csökkent), a folyami forgalom pedig 7.294.130 tonna volt (2,77% -kal növekedett).
A gabonafélék és az olajos magvak az áruforgalom 44,45% -át tették ki. Az előző év azonos időszakához képest elsődlegesen a gabonafélék forgalma növekedett (11.339.332 tonna, +38,20%) és a műtrágyáké (2.415.135 tonna, +21,18%).
(Forrás: Cuget liber)

Nemzetközi megállapodás a személyzet cseréjének feloldásáról

13 tengerrel rendelkező ország csatlakozott azon államokhoz, melyek lehetővé teszik a hajók fedélzetén lévő személyzet cseréjét. Megállapodást írtak alá a kikötői ellenőrzésektől való eltérésről és a tengerészek szállítása céljából történő kereskedelmi repülések engedélyezéséről. Jelenleg több, mint 200 000 tengerész maradt kényszerből a tengeren, míg további 200 000 fő várja a felszállást.
A 13 ország, amely elismerte a tengerészeket kulcsfontosságú munkavállalóként: Dánia, Franciaország, Németország, Görögország, Indonézia, Hollandia, Norvégia, Fülöp-szigetek, Szaúd-Arábia, Szingapúr, az Egyesült Királyság, az Egyesült Arab Emírségek és az Egyesült Államok.
(Forrás: Cuget liber)

A Constantzai kikötő vezérigazgatója jelen volt az EU Clean Hydrogen Alliance indításánál

2020. július 8-án elindult az EU Tiszta Hidrogén Szövetsége (EU Clean Hydrogen Alliance), amely az Európai Bizottság kezdeményezése a tiszta, széndioxid mentes gáz előállításának előmozdítására. Prof. dr. Costel Stanca, a Constantzai kikötő vezérigazgatója is részt vett a szövetség indító konferenciáján. Az eseményt Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke nyitotta meg, aki bemutatta a tiszta hidrogén felhasználására vonatkozó európai vizió 2030-ig tartó szakaszát. A Constantzai kikötő kifejezte szándékát, hogy a tiszta hidrogén szövetség aktív résztvevője legyen.
(Forrás: Cuget liber)

A szerb, magyar és bolgár gabona uralja a Duna – Fekete-tenger Csatorna forgalmát

2020 első hat hónapjában a román hajózható csatornákon a forgalom 16,967 millió tonna kapacitás volt (10,43% -kal magasabb, mint 2019 azonos időszakában), illetve 8,028 millió tonna árut továbbítottak (1,89% -kal többet, mint 2019 első félévében).
Az áruk szerkezetében az első helyen a gabonafélék voltak, 46% -os részesedéssel, majd az ércek (28%) és az energiahordozók (11%).
Az országok rangsorában vezet Románia (34%), Szerbia (ugyancsak 34%), majd őket követi Magyarország (16%), Bulgária (9%), Ausztria (2%), Horvátország (2%), Németország, Görögország és a Moldovai Köztársaság (egyenként 1%).
2020 első hat hónapjában a Duna – Fekete-tenger és a Poarta Alba – Navodari csatornákon 9.648 vízi egység haladt át, ebből: 6.827 bárka, 1.125 önjáró hajó, 66 folyami-tengeri hajó és 1.630 tolóhajó. A belvízi fuvarozást változatlanul a román hajótulajdonosok uralják.
(Forrás: Cuget liber)