Danube Summit 2008 Konstancán

Az EWP Communications Ltd. negyedik alkalommal rendezte meg a Danube Summit konferenciát és kiállítást ismét Konstancán (mint ismert, elsõ alkalommal, 2002-ben is Konstancán szervezték, Budapest harmadik alkalommal volt a rendezvény házigazdája).

A IV. Danube Summit volt a legnagyobb nemzetközi találkozó, melyet napjainkig a konstancai kikötõben szerveztek. Az eseményt június 4-6. között az új személyforgalmi terminálban rendezték, de közvetlen beszélgetésekre, kapcsolatépítésre, mûsorok megtekintésére a házigazdák a Mamaia vendéglõben, a Rex étteremben vagy a Melody Club termében fogadták és látták vendégül esténként a jelenlevõket. Aki akart, akár egy kiránduláson is részt vehetett a Duna-deltában.

A konferenciának kb. 270 résztvevõje volt 18 országból, ezen belül nagyobb létszámban fõleg az osztrák és német, illetve holland és beéga vendégek voltak (hazánkból nyolc vendég érkezett). A nyitó elõadást Ludovic Orban, Románia közlekedési minisztere tartotta, aki végighallgatta az elsõ nap elõadásait is. Gyakorlatilag minden Duna-menti orszég képviselõje tartott elõadást, általában minisztériumot, egyéb hatóságot vagy szakmai szervezetet képviselve, sajnos a magyar részrõl ez nem történt meg. Erõteljesen érezhetõ volt az osztrák szakemberek érdeklõdése és érdeke a dunai forgalom növekedése iránt, de több ország képviselõje kifejezte tenni akarását, elkötelezettségét a Dunával kapcsolatosan.

Az esemény fontosabb témái: a dunai fuvarozás, a dunai kikötõk infrastrukturális fejlesztése, a konténerforgalom új piacai, a hajóbiztonsági elõírások jogharmonizációja, humán erõforrás- és szakképzés, valamint az idegenforgalom. Bemutatták a dunai régióhoz kapcsolódó legfrissebb infrastruktúra-fejlesztési projekteket, valamint a legújabb technológiákat a navigáció, a terminálépítés és a terminálkezelés területein. A summit kiemelten kezelte a konstancai kikötõt, mind az európai áruforgalom tekintetében, mind a Fekete-tengeri elosztó platform szempontjából.

A háromnapos konferencia során számos téma érintette a magyar áruforgalom alakulását is, pl. a Duna és a Fekete-tengeri kooperáció, a dunai rendszeres konténerhajózási szolgáltatások, régiófejlesztés és kooperáció.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s