Az MLSzKSz delegációjának konstancai látogatása

Elõzetes egyeztetések alapján, június 30. – július 2. között egy 16 fõs csoport szakmai látogatást tett Konstancán, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének szervezésében, a Révhajósok Országos Szövetségének részvételével és természetesen a Konstancai kikötõ közremûködésével.

A szakmai látogatás során, a résztvevõk megismerhették a fejlesztési terveket, hajóról megtekinthették a kikötõt, tárgyalhattak a kikötõ vezetõivel és részt vehettek a ,,Business to business" üzletember-találkozón.

Eltávozás elõtt, július 2-án, a magyar delegáció vezetõje (Fülöp Zsolt) és a kikötõ vezérigazgatója (Ioan Balan) értékelték a látogatást és a szélesebb körû együttmûködést gátló tények feltárásáról tettek szándéknyilatkozatot. Megállapodtak egy háromfõs vegyes bizottság felállításáról: egy Konstancai bizottsági tag, egy MLSZKSZ által kijelölt bizottsági tag és a Konstancai kikötõ magyarországi képviselõje. Kezdetben a vegyes bizottságnak össze kell állítania azon problémák listáját, melyek nagymértékben gátolják a kétoldalú forgalom erõsebb növekedését. Ezt követõen, a magyar fél meghívására, a kikötõ vezérigazgatója látogatást tesz szeptember második felében Magyarországon, ahol megtartják az alakuló, egyben elsõ vegyes bizottsági ülést. A késõbbiekben a bizottság munkájába bevonnak mindkét fél részérõl különbözõ területeken tevékenykedõ szakembereket, és közösen lépnének fel a szaktárcáknál mindkét országban. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s