A tengeri és folyami kalauzolási tevékenység

A május 22-i román Hivatalos Közlönyben közzétették a román közlekedési, infrastrukturális és kommunikációs miniszterének azon rendeletét, mely újra szabályozza 2021. január 1-jétől a kötelező kalauzolási tevékenységet és annak módját a román tengeri és folyami vízi utakon.
A Constantzai kikötőben is kötelező a kalauzolási tevékenység (a történő be- és kilépésnél, a kikötői tranzitnál, a csatornára való be- és kilépésnél, a kikötőn belüli manőverezésnél), mely tevékenységre a Kikötőt kezelő nemzeti részvénytársaság (CN APM SA Constantza) végzi, a saját állományban lévő révkalauzokkal.
A Duna – Fekete-tenger- és a Poarta Alba – Midia-Navodari hajózható csatornákon a kötelező szolgáltatást 2020. január 1-től a csatornákat kezelő nemzeti részvénytársaság (CN ACN SA) végzi, ugyancsak a saját állományba levő révkalauzokkal.
A Sulina és Braila kikötők közötti szektorban (Sulina, Tulcea, Galati és Braila kikötőkben) a kötelező szolgáltatások a Galati-i Alsó-Dunát Kezelő Autonóm Igazgatóság (AFDJ) végzi.
(Forrás: Ziua de Constanta)

A pandémia nem hiúsította meg a constantzai forgalomnövekedését

Az év első négy hónapjában Constantza és Mangalia kikötői együttesen 20.464.489 tonna árut kezeltek, ami 3,31%-kal több, mint 2019 azonos időszakában. A tengeri forgalom 15.622.828 tonna volt (4,11%-kal növekedett), a folyami forgalom 4.841.661 tonna volt (0,81%-kal több).
Az év második félévében az exportra szánt gabonafélék és olajos magvak mennyisége várhatóan csökkenni fog. A szélsőséges aszály súlyosan érintette a búza-, az árpa-, a zab- és a repce termést, de a tavaszi kukorica- és napraforgó termés is érintett. Előrejelzések szerint, a román tengeri kikötők 2020 végén a teljes forgalom 61.393.467 tonna, ami alacsonyabb, mint a 2019-ben elért 66.603.292 tonna rekord forgalom.
Az orosz kikötők 86,5 millió tonna forgalmat jelentettek, ami 8,3%-os növekedést jelent. Novorossiysk 53,1 millió tonna áru kezelt, 4,8%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában.
(Forrás: Cuget liber)

A hajózható csatornák forgalomnövekedése

2020 első négy hónapjában a hajózható csatornákon a forgalom 10,867 millió tonna kapacitás volt, 7,64%-kal több, mint 2019 azonos időszakában. 5,237 millió tonna áru tranzitált, 0,29%-kal kevesebb, mint 2019. január-áprilisban.
Az áruk szerkezetében a gabonafélék foglalják el az első helyet, 43% -os részesedéssel. A többi termékcsoport a következő részesedéssel rendelkezik: ércek 28%, energiahordozók (szén, olaj és cseppfolyósított gáz) 11%, vegyi anyagok 10%, fém és fémtermékek 3%, egyéb termékek 5%.
Jelentősen megnőtt a más országok részvétele a forgalomban: a 2019. január-április időszakhoz képest a más országok forgalma 59%-ot képviselt, ami 2020 első négy hónapjában 64%-ra ugrott. A 2020 első négy hónapjában tranzitált 5,237 millió tonna áru országok szerinti megoszlása: Románia 36%, Szerbia 32%, Magyarország 15%, Bulgária 10%, Ausztria 2%, Horvátország 2 %, Németország és a Moldovai Köztársaság egyenként 1%.
2020 első négy hónapjában a Duna – Fekete-tenger és a Poarta Alba – Navodari csatornákat 7.579 vízi egység közlekedett, ebből 5.104 bárka, 1.221 önjáró hajó, 31 folyami-tengeri hajó és 1.223 tolóhajó. A román hajótulajdonosok továbbra is uralják a forgalmat.
(Forrás: Cuget liber)

Forgalomnövekedés Constantzán az év első négy hónapjában

Az év első négy hónapjában Constantza, Midia és Mangalia kikötőin keresztül a teljes forgalom 20,46 millió tonna volt, 2019 hasonló időszakához képest a növekedés mértéke 3,31% (656.183 tonna).
A teljes forgalom a következőképpen épül fel: 6,04 millió tonna behozatal, 6,97 millió tonna export, 5,94 millió tonna tranzit és 1,51 millió tonna kabotázs, illetve a teljes forgalomból 15,62 millió tonna a tengeri forgalom és 4,84 millió tonna a folyami forgalom. A gabonaágazat a látványos fejlődését fenntartotta, a forgalom növekedése 49,88% volt, az év első négy hónapjában 7,72 millió tonnát regisztráltak, szemben a 2019 január – április időszaki 5,1 millió tonna forgalommal.
Egyéb növekedés: műtrágyáknál (+23,54%), vegyi áruknál (+55,45%). Forgalom csökkenés: kőolajtermékek (-23,06%), vasércek (-31%), nyersolaj (-2,91%), szilárd energiahordozók (-20,47%), olajos magvak és olajos gyümölcsök (-12,83%).
A konténerforgalomnál, ahol a forgalmat súlyosan sújtja a pandémia, a csökkenés jelentéktelen, 2,73% az áruk mennyiségénél és 1,35% -a TEU-nál.
Az év első négy hónapjában összesen 4.450 hajót kezeltek, szemben a 2019. április végi 4.115 hajóval.
(Forrás: Agerpres.ro)

Export csúcs a constantzai gabonaforgalomban

2019 első negyedévében elért 4 millió tonna gabonához képest, 2020 első három hónapjában Constantzán a gabonaforgalom elérte az 5,7 millió tonnát. A legnagyobb különbség a Romániából exportált gabonamennyiségben mutatkozik: 2,15 millió tonnáról 3,25 millió tonnára növekedett (+51%). A román gabona fő rendeltetési helyei Egyiptom (856.469 tonna), Dél-Korea (307.647 tonna), Jordánia (243.200 tonna), Izrael (201.470 tonna), Fülöp-szigetek (167.046 tonna) és Franciaország (101.767 tonna) voltak. A gabona tranzitja is növekedett 2020 első negyedévében 1,25 millió tonnáról 1,81 millió tonnára.
(Forrás: G4Media.ro)

A román tengeri kikötők érzik a pandémia hatását

A román tengeri kikötőkben az év első negyedévének végén a forgalom növekedése 2,79% volt.
Az előző év azonos időszakához képest nagyobb növekedés a következő árufajtáknál volt: gabonaféléknél 5.700.721 ​​tonna (+41,88%), nyersolajnál 1.818.855 tonna (+18,40%), műtrágyáknál 1.296.152 tonna (+22,29%). Csökkenés több árufajtánál volt, köztük: kőolajtermékek (1.296.412 tonna, -24,48%), vasércek, vashulladék (917.795 tonna, -37,44%), szén (775.582 tonna, -14,77%), fémtermékek (520.689 tonna, -5,69%), olajos magvak (435.698 tonna, -8,28%), színesfém ércek és hulladékok (352.160 tonna, -67,08%).
Az orosz kikötők 64,1 millió tonna áruforgalmat jelentettek, ami 3,4%-kal több, mint 2019 azonos időszakához képest. Novorossiysk (az Orosz Föderáció legnagyobb kikötője) 39,7 millió tonna árut kezelt.
(Forrás: Cuget liber)

Jelenleg a gabona teszi ki a Constantzai kikötő forgalmának 55%-át

Április elején a román kormány a 8. számú katonai rendelettel betiltotta a gabonafélék exportját az Európai Unión kívüli államokba, annak érdekében, hogy visszaállítsák az állami tartalék készleteit. Egy héttel később, a 9. számú katonai rendelettel a kiviteli tilalmat megszüntették.
Tegnap, 2020. április 20-án, Konstanca és Mangalia kikötőiben 433.281 tonna árut rakodtak, ebből 234.757 tonna gabonát, ami a kezelt áruk teljes mennyiségének 54,18% -át tette ki. Ebből csak 93.950 tonna (a teljes mennyiség 40,02% -a) képviselte Románia gabonakivitelét, 140.807 tonna (59,98%) a más országokból áthaladó gabona volt.
(Forrás: Cuget liber)

Emelkedik az orosz búza ára

Az orosz búza exportára a múlt héten emelkedett a Románia, Ukrajna és Oroszország által bevezetett kiviteli korlátozás miatt, majd a rubel is erősödött a dollárral szemben.
Ukrajna megállapodott a kereskedőkkel az exportra szánt maximális búzamennyiségről, míg Oroszország április-júniusra kvótát vezetett be a gabona kivitelére.
Az 12,5% fehérjetartalmú orosz búza legkorábbi szállítása a Fekete-tengeri kikötőkből 3 dollárral emelkedett, tonnánkénti 225 dollárra (FOB) a múlt hét végén. A moszkvai IKAR szerint a tonnánkénti 227 USD. Az új, idei termény árai, július végi kiszolgáltatással tonnánként 4 dollárral, 202 dollárra növekedtek.
(Forrás: G4Media)

Forgalomnövekedés az első negyedévben a hajózható csatornákon

2020 első negyedévében a hajózható csatornákon szállított áruk forgalma 7,911 millió tonna kapacitás volt, ami 7,01%-kal magasabb, mint 2019 azonos időszakában. 3,897 millió tonna árut szállítottak, 1,06%-kal többet, mint 2019. azonos időszakában.
Az áruszerkezet: gabonafélék 42%, ércek 28%, vegyi anyagok 12%, energiahordozók (szén, olaj és cseppfolyósított gázok) 11%, fém és fémtermékek 3%, egyéb termékek (beleértve cement) 3%, élelmiszer 1%.
Jelentősen megnőtt a más országok részesedése, amely a 2019 első negyedév 59%-os részesedéshez képest, 2020 első három hónapjában 62%-ra ugrott. A 2020 első három hónapjában teljesített 3,897 millió tonna árunál az országok részesedése a következő volt: Románia 38%, Szerbia 32%, Magyarország 14%, Bulgária 9%, Ausztria 2%, Horvátország 2 %, Németország és a Moldovai Köztársaság egyenként 1%.
2020 első három hónapjában a Duna – Fekete-tenger és a Poarta Alba – Navodari csatornákat 5.539 vízi egység közlekedett, ebből 3.707 bárka, 896 önjáró hajó, 26 folyami-tengeri hajó és 910 tolóhajó. A román hajótulajdonosok uralják a forgalmat, közülük főleg a Navrom, amely 390 hajóflottával rendelkezik.
(Forrás: Cuget liber)